Wat is de Wet kinderopvang?

De Wet kinderopvang regelt dat ouders, werkgevers en overheid de kosten van kinderopvang samen dragen. Daarnaast regelt de wet de kwaliteit van de opvang en het toezicht daarop. De wet geldt vanaf 1 januari 2005 en geldt o.a. ook voor zelfstandigen. (Zie de voorwaarden op de site van de Belastingdienst)

Welke ministerie is verantwoordelijk voor kinderopvang?.

Sinds 2011 is het  Ministerie van Sociale Zaken verantwoordelijk voor de kinderopvang.

Controle door gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang in geregistreerde kindercentra en – via gastouderbureaus – door gastouders. De GGD voert daarom regelmatig inspecties uit. Het Rijk houdt landelijk toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen.

Wat is de kern van de Wet kinderopvang?

  • als ouder sluit u zelf een overeenkomst met een erkend kindercentrum of gastouderbureau en betaalt u de rekening die u ontvangt;
  • via bijdragen door de overheid krijgt u een deel van de kosten terug;
  • de overheidsbijdrage wordt betaald door de Belastingdienst/Toeslagen. Dit is de Kinderopvangtoeslag. (dit is inclusief de werkgeversbijdrage)

 

U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag* als u en uw eventuele partner werken. Ook moet:

 

  • Uw kind deel uitmaken van uw huishouden;
  • Uw kind nog niet zijn begonnen met het voortgezet onderwijs;
  • De kosten van de kinderopvang door u of uw partner worden betaald;
  • De kinderopvang plaatsvinden bij een door de gemeente geregistreerd kinderopvangcentrum of bij een gastoudergezin dat is aangesloten bij een gastouderbureau;
  • U hier legaal verblijven en recht hebben op sociale voorzieningen.

Speciale doelgroepen

Als u behoort tot één van de speciale doelgroepen, bijvoorbeeld als u een inburgeringtraject volgt, studeert of een uitkering ontvangt en een re-integratietraject volgt, kunt u ook aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Omdat het werkgeversdeel bij deze speciale groepen ontbreekt, bekostigt de gemeente of het UWV dit deel van de kosten. Op de website over toeslagen van de Belastingdienst vindt u meer informatie voor en over speciale doelgroepen. U kunt tevens contact opnemen met uw gemeente of het UWV.

Wat krijgt u van de Rijksoverheid?

Als u werk en zorg voor uw kinderen combineert, hebt u recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een percentage van de opvangkosten die u maakt. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van uw inkomen, het aantal kinderen in uw gezin dat gebruik maakt van kinderopvang en de opvangkosten. Hoe lager uw inkomen, hoe meer vergoeding u ontvangt van het Rijk. De bijdrage van de overheid is gebonden aan een maximum uurprijs voor de opvang. Als u meer per uur betaalt dan deze vastgestelde uurprijs dan moet u het verschil zelf betalen. Bij elk tweede of volgend kind ontvangt u een hogere toeslag. U kunt zelf berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt op de Proefberekening op Toeslagen.nl

Eenoudergezin

Als u alleenstaande ouder bent, ontvangt u geen werkgeversbijdrage voor kinderopvang via een partner. Om dit te compenseren krijgt u een aanvullende toeslag van het Rijk. Deze toeslag alleenstaande ouder bedraagt maximaal een zesde deel van de totale opvangkosten. Dit is wel gebonden aan de maximum uurprijs voor kinderopvang. De toeslag wordt lager naarmate uw werkgeversbijdrage hoger is dan een zesde deel van uw opvangkosten.

 

*Aan de inhoud op deze pagina kan men geen rechten ontlenen. Op de site van de Belastingdienst vindt u de actuele voorwaarden.

©2024 GOB Rosmalen e.o.