Aanmelden

Definitieve inschrijving zal pas plaatsvinden na een huisbezoek van Gastouderbureau Rosmalen. Het invullen van dit formulier verplicht u tot niets.


Persoonlijke gegevens gastouder

Voornaam:*
Achternaam:*
Geboortedatum:*
Adres:*
Postcode en woonplaats:*  
Telefoon:*
E-mailadres:*
Opleidingsniveau:

Opvang kan geboden worden per:
Opvang woonadres gastouder.
Opvang huis vraagouder.

Ik heb geen voorkeur voor een leeftijd van de op te vangen kinderen.
Ik heb wel voorkeur voor een bepaalde leeftijd te weten: van tot jaar.
Ik heb ervaring met kinderopvang.

Tijden opvangmogelijkheden

Maandag: van   uur tot   uur
Dinsdag: van   uur tot   uur
Woensdag: van   uur tot   uur
Donderdag: van   uur tot   uur
Vrijdag: van   uur tot   uur
Zaterdag: van   uur tot   uur
Zondag: van   uur tot   uur
Maximaal aantal uren per week:

Eigen kinderen (thuiswonend)

Voornaam:   Geboortedatum:

Opmerkingen


Persoonlijke gegevens vraagouder(s)

Gezinssituatie: Eenoudergezin Tweeoudergezin Co-ouderschap

  Ouder / Verzorger 1   Ouder / Verzorger 2
Voornaam:*  
Achternaam:*  
Geboortedatum:*  
Adres:*  
Postcode en woonplaats:*      
Telefoon:*  
E-mailadres:*  
Opleidingsniveau:  

Gegevens in te schrijven kind(eren)

  Kind 1
Voornaam:
Achternaam:
Geslacht:
Geboortedatum:

Opvang kan geboden worden per:
Opvang woonadres gastouder.
Opvang huis vraagouder.

Tijden opvangmogelijkheden

Maandag: van   uur tot   uur
Dinsdag: van   uur tot   uur
Woensdag: van   uur tot   uur
Donderdag: van   uur tot   uur
Vrijdag: van   uur tot   uur
Zaterdag: van   uur tot   uur
Zondag: van   uur tot   uur

Indien onregelmatige opvangtijden: uren per week; uren per maand.

Opmerkingen


©2018 GOB Rosmalen e.o.