Tarieven

Als ouder betaalt u aan 2 partijen:

  • Aan de gastouder de vergoeding voor de opvanguren. Het GOB geeft jaarlijks een advies uurtarief hierover. Dit betekent, dat het GOB alleen adviseert in de hoogte van de vergoeding. De ouders en gastouders bepalen uiteindelijk gezamenlijk welke vergoeding er wordt verstrekt. U betaalt niet rechtstreeks aan de gastouder; de opvangvergoeding wordt door GOB Rosmalen aan de gastouder doorbetaald.
  • Aan het GOB de vergoeding voor de bemiddeling en begeleiding, de zgn. bureaukosten. Deze vergoeding wordt per maand in rekening gebracht door het GOB,dit is een vast maandelijks bedrag en niet afhankelijk van de afgenomen uren. Hierbij maken wij onderscheid tussen servicecontracten en de registratiecontracten. Zie ook Handboek.

De gastouders houden maandelijks bij hoeveel opvanguren daadwerkelijk worden afgenomen per kind. Aan het einde van het jaar wordt vervolgens een overzicht gemaakt door het GOB en ontvangen alle ouders en gastouders een jaaroverzicht. Dit kan gebruikt worden voor de afrekening met de belastingdienst en eventueel de werkgever(s).

Bureau- & Bemiddelingskosten

Registratie contract (ouder vindt zelf een gastouder; geen directe bemiddeling)

1e kind: € 58,50 per maand.
2e kind (en volgend kind tm 3de kind):  € 29,25 per maand. Voor 4de kind en volgend geen bureaukosten.

Tarief Kleine contracten:
Voor kleine contracten van gemiddeld minder dan 9 uur per week per kind opvang hanteren wij bij het Registratiecontract een speciaal tarief van € 29,25 per kind (geen onderscheid 1e en 2de  / 3de  kinderen.
 

Service contract ( opvang met actieve bemiddeling door GOB Rosmalen)

1e kind: € 75,00 per maand - voor de duur van 6 maanden; hierna geldt het lagere tarief van het Registratiecontract.
2e kind (en volgend kind tm 3de kind)  € 37,50 per maand - idem. Voor 4de kind en volgend geen bureaukosten.
 

Adviestarieven vergoeding gastouder

Dagopvang

  • Opvang op het woonadres van de gastouder minimaal € 5,00 ( een gastouder bepaalt haar eigen tarief)
  • In het huis van de vraagouder vanaf € 13,50 per uur, ongeacht het aantal kinderen.

Buitenschoolse opvang: BSO (minimale betaling is 1 uur)

  • Opvang op het woonadres van de gastouder € 5,50 per kind, per uur.
  • In het huis van de vraagouder vanaf € 13,50 per uur/ € 15,00 bij 3 kinderen.

Inschrijven is geheel vrijblijvend, wij rekenen geen inschrijfkosten voor vraag– en gastouders.

Overige vergoedingen (gebaseerd op advies NIBUD)

Dagelijkse kosten voeding per persoon per maaltijd

  ontbijt tweede broodmaaltijd warme maaltijd tussendoortjes
peuter 1-3 jaar € 0,24 € 0,56 € 1,21 € 0,65
kind 4-8 jaar € 0,34 € 0,87 € 1,77 € 0,90
kind 9-13 jaar € 0,51 € 1,18 € 2,24 € 1,06

Adviesprijs Kilometervergoeding

(voor vervoer oppaskinderen bv van en naar school): 33 cent per km.

©2024 GOB Rosmalen e.o.