Belastingdienst test nieuwe kinderopvangtoeslag-app 07-10-2019

 

Het kinderopvangtoeslagsysteem verbeteren, dat wil de Belastingdienst. Daarom ontwikkelt de Belastingdienst samen met het ministerie van SZW een kinderopvangtoeslag-app waarmee ouders tussentijds wijzigingen omtrent kinderopvang kunnen doorgeven.
 

ANP

Het is een van de maatregelen die de Belastingdienst neemt om het traject rondom de kinderopvangtoeslag voor ouders duidelijker en makkelijker te maken. Het Verbetertraject Kinderopvangtoeslag is gestart om het huidige systeem van kinderopvangtoeslag te verbeteren, nadat de directe financiering van de baan was. Een project waar onder andere BOinK, brancheorganisaties en kinderopvangorganisaties nauw bij betrokken zijn.

App testen

De testversie van de app is nu klaar. Intern is de app al getest, met fictieve gegevens. De app wordt nu voor het eerst ook getest door de eindgebruikers, de ouders zelf. Met echte gegevens, om te kijken hoe de app wordt gewaardeerd door de ouders.

Wijziging kinderopvanguren

In de app kunnen ouders hun situatie inzien en wijzigingen doorgeven. Dat kan gaan om een verhoging of verlaging van het aantal afgenomen uren, maar ook wijzigingen in inkomen. Factoren die invloed hebben op de hoogte van de te ontvangen kinderopvangtoeslag. Veel terugvorderingen ontstaan doordat ouders te laat wijzigingen doorgeven. Zij zijn zich niet altijd bewust dat de Belastingdienst die informatie nodig heeft, om het juiste voorschot kinderopvangtoeslag te bepalen.

De gegevensuitwisseling tussen kinderopvangorganisaties en de Belastingdienst gaat vanaf halverwege 2020 intensiever worden. Dat heeft alles te maken met het verbetertraject van de kinderopvangtoeslag. Lees meer

Hoogte kinderopvangtoeslag

Het is zaak dat ouders een wijziging zo snel mogelijk doorgeven, zodat de hoogte van de kinderopvangtoeslag bijgesteld kan worden. Het team van het Verbetertraject Kinderopvangtoeslag zoekt naar manieren om dat zo laagdrempelig en gemakkelijk mogelijk te maken. Ouders kunnen in de app instellen of ze notificaties, pushberichten, willen ontvangen. Ouders krijgen een seintje om hun gegevens te checken als er bijvoorbeeld wijzigingen in inkomen of in het aantal afgenomen uren zijn. De eerste ouders testen nu met de app, de Belastingdienst hoopt dat begin 2020 de app live gaat.

 

 

©2020 GOB Rosmalen e.o.