Nieuws

05-10-2020
Nog maar één beslisboom verkouden kind: 0 jaar t/m groep 8 /22-09-2020/ Op 18 september heeft minister Hugo de Jonge besloten dat de regels voor het toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school gelijk worden getrokken. Dat betekent dat kinderen van 7 t/m 12 jaar met een snotneus in bepaalde gevallen ook naar de kinderopvang (bso / gastouder) en school mogen. Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar één beslisboom is. In deze...
17-08-2020
Gewijzigd protocol n.a.v. richtlijn thuisquarantaine Nieuwsbericht | 12-08-2020 | 20:30 Naar aanleiding van de quarantainerichtlijn van het kabinet is het protocol kinderopvang aangepast. Er is extra informatie opgenomen voor ouders die terugkomen uit een vakantieland met oranje of rood reisadvies. Het wordt vanwege de gezondheidsrisico’s afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief...
22-06-2020
Adviezen voor wering van kinderen met neusverkoudheid aangepast voor kindercentra en groep 1 en 2 van de basisschool. Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast. Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. Ditzelfde...
15-03-2020
Zojuist is door een persbericht bekend gemaakt dat alle scholen en kinderopvang per 16 maart zullen moeten sluiten t/m tenminste 6 april! Dit betekent dat dit ook geldt voor alle locaties waar opvang wordt verzorgd door gastouders. Er is een uitzondering: voor kinderen waarvan ouders in een dienend/cruciaal beroep werken, zie hier de lijst https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen, die mogen als zij geen verschijnselen...
07-10-2019
De negende editie van de Week van de Opvoeding gaat vandaag, 7 oktober, van start. In heel het land komen ouders en professionals samen om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Het thema dit jaar is: Hand in hand. It takes a village to raise a child’ (vertaling: er is een dorp voor nodig om een kind op te voeden) is een Afrikaans gezegde en betekent: om een kind veilig en gezond te laten opgroeien zijn niet alleen ouders, maar is ook een gemeenschap nodig....
07-10-2019
Het bestuur van Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) neemt het initiatief om een expertisecentrum voor de kinderopvang op te richten. Het expertisecentrum ontwikkelt de kennisbasis voor pedagogische kwaliteit van de kinderopvang en adviseert professionals, beleidsmakers en de politiek. iStock Het initiatief voor het Expertisecentrum pedagogische kwaliteit in de kinderopvang komt voort uit een uitvoerige consultatie van betrokkenen uit de...
07-10-2019
7 oktober 2019 Nieuws Kindermishandeling BOinK komt met nieuwe brochure Meldcode kindermishandeling Branchepartijen BK, BMK en BOinK werken samen in de Beweging tegen kindermishandeling. BOinK komt met een vervolgbrochure voor kinderopvang- en onderwijsprofessionals, die dieper ingaat op hoe je de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gebruikt in de praktijk.
07-10-2019
Het kinderopvangtoeslagsysteem verbeteren, dat wil de Belastingdienst. Daarom ontwikkelt de Belastingdienst samen met het ministerie van SZW een kinderopvangtoeslag-app waarmee ouders tussentijds wijzigingen omtrent kinderopvang kunnen doorgeven. ANP Het is een van de maatregelen die de Belastingdienst neemt om het traject rondom de kinderopvangtoeslag voor ouders duidelijker en makkelijker te maken. Het Verbetertraject Kinderopvangtoeslagis...
29-11-2018
Acht op de tien kinderen zitten niet veilig in de auto. Meestal gaat het mis bij het vastgespen van kinderen in autostoeltjes. ‘Bij een frontale botsing schiet het kind als een raket naar voren’, waarschuwt chirurg William Kramer. Uit onderzoek van de Taskforce Kinderveiligheid, uitgevoerd door VeiligheidNL, onder 470 kinderen van nul tot en met acht jaar blijkt dat de helft van de autostoelen niet goed is geïnstalleerd. Zes op de tien kinderen zit te los ín de...
20-11-2018
Per 1 januari 2019 gaat de maximaal aftrekbare norm (het tarief waarover kinderopvangtoeslag wordt verstrekt) omhoog naar € 6,15. Ook de tabel voor de kinderopvangtoeslag is aangepast waardoor er in de meeste gevallen recht is op een hoger bedrag aan toeslag dan in 2018 Tabel is hier te zien:/download/files/kinderopvangtoeslagtabel-2019.pdf
19-11-2018
MELDCODE Kiindermishandeling en huiselijk geweld 2019 Per 1 januari 2019 verandert de meldcode. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele...
03-10-2018
Kinderboekenweek Prentenboek van de Kinderboekenweek Het Prentenboek van de Kinderboekenweek® 2018 is Kom erbij van schrijfster en illustrator Milja Praagman. Een heerlijk kijkverhaal voor de kleintjes. Het is vanaf de eerste dag van de Kinderboekenweek® in oktober te verkrijgen in de boekhandel. Cadeau van je boekverkoper De eilandenruzieis het Kinderboekenweekgeschenk® 2018. Een fantastisch nieuw avontuur met Rosa en Fico, de kinderen...
11-06-2018
08 juni 2018, Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo minder kwijt aan kinderopvang. Het kabinet verhoogt ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Gezinnen met kinderen en werkende ouders worden financieel tegemoetgekomen.
21-11-2017
Minister van volksgezondheid Hugo de Jonge geeft deze morgen in Den Haag het startsein voor de Week tegen Kindermishandeling. Het thema is dit jaar 'Verbind voor het kind'. Het belangrijkste doel: professionals bewustmaken van het belang van goede samenwerking om kindermishandeling effectief aan te pakken. Dat melden het ministerie van volksgezondheid en de Raad voor de Kinderbescherming. In de Week tegen Kindermishandeling worden partijen gestimuleerd om hun krachten te...
16-10-2017
Financiering kinderopvang Het kabinet heeft plannen om de financiering van kinderopvang eenvoudiger te maken. Dit door kinderopvangorganisaties rechtstreeks te betalen en de ouderbijdrage te berekenen op basis van een vastgesteld inkomen. Doel is met name om het aantal hoge terugvorderingen te verminderen en de daarmee gepaard gaande schuldenproblematiek te beperken en ouders eerder financiële zekerheid te geven. Het ministerie van SZW heeft hiervoor een wetvoorstel...
11-10-2017
Vooraankondiging Personenregister Kinderopvang In de loop van het eerste kwartaal van 2018 gaat het Personenregister kinderopvang van start. Iedereen die woont of werkt op een adres waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in dit register. Met de invoering van het Personenregister kunnen vaste én tijdelijke medewerkers continu gescreend worden. De exacte datum waarop het register start, is op dit moment nog niet bekend. Vooraankondiging aan...
18-09-2017
Peuters die tijdens de opvang veel tijd buiten doorbrengen, hebben een betere focus en vertonen verminderde hyperactiviteit als zij naar de basisschool gaan. Dat blijkt uit een Noors-Canadees onderzoek onder 562 kinderen. Het onderzoek ‘Time spent outdoors during preschool: Links with children’s cognitive and behavioral development’ werd uitgevoerd door de universiteiten van Oslo (Noorwegen), Montreal en Quebec in Montreal (Canada). Vier jaar lang werden de...
08-09-2017
Dag van de gastouder Op donderdag 21 september is het de Dag van de Gastouder. Leuk om op deze dag je gastouder in het zonnetje te zetten
06-07-2017
Onze software leverancier voert op 6 juli van 19 uur tot circa 22 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan de urenregistratie: hierdoor is het niet mogelijk gedurende die tijd uren in te voeren of te accorderen.
13-06-2017
Kinderopvang goed voor ontwikkeling kind Verenigingsnieuws • Branche Kinderopvang 09 juni 2017 “Goed nieuws”, zegt Ruben Fukkink tegen RTL Nieuws na de bekendmaking van de cijfers van het CBS. “Het idee dat ouders kinderen thuis moeten houden, is achterhaald”. In het interview zegt Fukkink, hoogleraar kinderopvang aan de Lees meer »
02-01-2017
Uitzondering voor gastouders in nieuwe wet minimumloon Den Haag, 15 december 2016 – De minister van Sociale Zaken – Lodewijk Asscher – heeft vandaag bij de behandeling van de wetswijziging minimumloon toegezegd dat gastouders in Nederland niet gehouden zijn per ouder het minimumloon in rekening te brengen. Hiermee wordt voorkomen dat gastouderopvang in Nederland onbetaalbaar wordt. Het Platform Gastouderopvang, de Brancheorganisatie...
14-12-2016
Gezamenlijk persbericht; Branchepartijen bereiken overeenstemming over belangrijkste uitgangspunten Directe Financiering Verenigingsnieuws • 08 december 2016 Inleiding Het kabinet heeft het voornemen om het financieringsstelsel kinderopvang te wijzigen en het wetsvoorstel Nieuw Financieringsstelsel Kinderopvang bij de Staten-Generaal in te dienen. Doel van het wetsvoorstel is om de financiering van de kinderopvang voor ouders eenvoudiger en inzichtelijker te maken. Ouders...
14-12-2016
Toeslag kinderopvang omhoog, kwaliteit verder verbeterd Nieuwsbericht | 27-05-2016 | 16:15 Meer aandacht per kind bij de opvang van baby's, een hogere kinderopvangtoeslag en mogelijkheden tot coaching voor alle medewerkers van kinderopvanginstellingen. Dat zijn de belangrijkste maatregelen die het kabinet op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft genomen. De maatregelen zijn overeengekomen met de kinderopvanginstellingen,...
21-12-2015
Consultatiebureaus onderzoeken alle kinderen op tekenen autisme Door: Maud Effting 12 december 2015 Baby's en peuters worden vanaf volgend jaar intensiever onderzocht op signalen van autisme door consultatiebureaus. Het wordt volgens deskundigen steeds duidelijker dat er aan autisme iets te doen is en dat vroeg behandelen effect heeft. 'Hoe eerder het wordt ontdekt, hoe beter', zegt de Leidse hoogleraar orthopedagogiek Ina van Berckelaer. De consultatiebureaus werken...
21-12-2015
Kinderopvangtoeslag voor alle ouders omhoog Nieuwsbericht | 07-09-2015 | Voor alle werkende ouders gaat de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016 omhoog. Ouders ontvangen voor elk kind dat naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag. Zo wordt de kinderopvang voor een gezin, bijvoorbeeld een politieagent die voltijd werkt en een verpleegkundige die drie dagen in de week werkt, ruim honderd euro per maand goedkoper. Dat geldt als zij twee kinderen hebben die drie hele dagen...
01-01-2015
De wetswijzigingen die eerder al door de tweede kamer waren aangenomen zijn nu ook door de eerste kamer aangenomen en gaan dus in per 1 januari 2015: Twee gastouders op één adres mag Met het aannemen van de Verzamelwet 2015, is het voor gastouders mogelijk om samen op één adres geregistreerd te staan. Partners of huisgenoten mogen dus allebei als gastouder werkzaam zijn op hetzelfde (woonadres). De eis van maximaal zes kinderen per opvanglocatie blijft...
20-11-2014
Toeslagtabel 2015 De maximaal aftrekbare uurnorm per kind voor 2015 gaat omhoog van € 5,37 naar € 5,48.
01-01-2014
Veranderingen bureaukosten GOB Rosmalen Wij hebben onze tarieven de afgelopen jaar niet of nauwelijks aangepast. Gebaseerd op gesprekken met sommige van jullie en de veranderingen in de markt, waar steeds vaker gastouder en vraagouder elkaar al gevonden hebben en zich samen bij ons aanmelden en de grotere vraag naar BSO opvang (kleine contracten), gaan we per 1 januari 2014 over naar een andere structuur van onze bureau- en bemiddelingskosten. De grootste verandering zit...
30-10-2013
Veranderingen Kinderopvangtoeslag 2014 Op het vlak van de kinderopvangtoeslag hebben we goed nieuws te melden. Door een meevaller van 100 miljoen (veroorzaakt door de enorme vraaguitval) worden de geplande bezuinigingen voor 2014 deels teruggedraaid. De maximaal aftrekbare uurnorm per kind voor 2014 gaat omhoog van € 5,17 naar € 5,37. Ook de inkomenstabel voor de kinderopvangtoeslag zal worden geïndexeerd.In grote lijnen komt het erop neer dat de toeslag gemiddeld...
14-05-2013
Vanaf 15 mei 2013 kun je met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aanvragen voor 2012 en 2013 Voor meer informatie volg deze link Let op: vanaf 2014 is dit niet meer mogelijk: zie het eerdere artikel bij het nieuwsoverzicht
29-03-2013
Goed nieuws: de kinderopvangtoeslag voor zowel 2012 als 2013 kan toch nog met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Vanaf 2014 is dit niet meer mogelijk en moeten aanvragen binnen 3 maanden na aanvang van de opvang worden aangevraagd, anders vervalt het recht op toeslag. het gehele artikel is hier te lezen: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2013/03/29/kinderopvangtoeslag-over-2012-en-2013-alsnog-aan-te-vragen.html
26-03-2013
Elke dag wordt er in Nederland 1 kind in het ziekenhuis opgenomen met brandwonden. Echt waar, 1 kop thee is al voldoende om bij kleine kinderen zeer ernstige brandwonden te veroorzaken. Brandwonden zijn helaas de meest erge verwondingen die een kind kunnen overkomen. Daarom moeten we er samen voor zorgen dat we brandwonden voorkomen. Onderzoek toont aan dat baby's, dreumesen en peuters verre weg het grootste risico lopen op ernstige brandwonden. Daarom nodigen wij alle...
15-03-2013
SJV Rosmalen doet mee in de strijd voor een Kroonappel in de catergorie jeugd. Ook wij dragen de SJV een warm hart toe voor het vele werk wat zij verrichten voor de jeugd in Rosmalen. Met veel activiteiten zoals het kabouterbos, de disco, de wandeldriedaagse, poppenconsultatie bureau, koninginnedag en natuurlijk de kindervakantie week. Wij roepen iedereen op die in Den Bosch/Rosmalen woont te stemmen op SJV Rosmalen: stemmen kan alleen dit weekend, 1x per huisadres. Voor...
08-03-2013
De VGOB is een petitie gestart: Verlaging legesheffing voor registratie gastouderopvang in LRKP In inmiddels ruim 80 gemeenten worden leges geheven voor de registratie van gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De kosten lopen uiteen van enkele tientjes tot ruim € 1000. Wij steunen de oproep van de VGOB en roepen iedereen op de petitie te ondertekenen: http://legesvoorgastouders.petities.nl/ LET OP: na ondertekening ontvang jeeen...
21-12-2012
Kanteel heeft haar (gast)ouders per brief en e-mail laten weten dat zij per 1 maart 2013 haar gastouderactiviteiten zal beëindigen en dat zij in Gastouderbureau Rosmalen een goede overnamepartner hebben gevonden. Uiteraard verheugt het ons dat Kanteel op deze wijze het vertrouwen in GOB Rosmalen heeft uitgesproken. De (gast)ouders van Kanteel hebben bij de brief een bijlage ontvangen met informatie over ons bureau en op welke wijze zij zich bij ons kunnen aanmelden. Kanteel en...
13-12-2012
Op zondag 23 december is er op de Driesprong in Rosmalen een kunstschaatsbaan. De baan is open van 11.00 tot 20.00 uur. Ook de winkels zullen in de middag open zijn en er zijn heel veel verschillende activiteiten. Deze dag is georganiseerd door jongeren en medewerkers van Number One. De opbrengst gaat naar KIKA. Complete programma volgt nog en zal te vinden zijn op de website van Beleef Rosmalen
14-11-2012
Hoewel ouders met een (gezamenlijk) inkomen boven de 118.189 euro in 2013 geen recht meer hebben op kinderopvangtoeslag voor hun eerste kind, adviseert het Ministerie ouders om voor de zekerheid toch een aanvraag voor kinderopvangtoeslag in te dienen. Kinderopvangtoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Mocht er een herberekening komen over 2013 waaruit blijkt dat ouders in de hoogste inkomenscategorie wel recht hadden op toeslag in 2013, dan krijgen ze dit alleen...
30-10-2012
Wij hadden gehoopt dat de partijen hun verkiezingsbelofte zouden houden en dat ze de geplande bezuinigingen voor 2013zouden terugdraaien: dit gaat vooralsnog niet gebeuren. Wat verandert er in 2013: de maximale uurnorm die voor toeslag in aanmerking komt wordt verhoogd naar € 5,17 (was € 5,09 in 2012) de tabel voor de kinderopvangtoeslag: de % zijn aangepast (voor gezinnen met een verzamelinkomen boven de € 118.000 vervalt de toeslag voor het 1e kind) de...
09-10-2012
Stichting veilig onderwijs is in Rosmalen gestart met de kinderen in het basis onderwijs voor te lichten over pesten. Dit is een project wat wij van harte ondersteunen: alle basisschool kinderen in Rosmalen krijgen de mogelijkheid om een anti pest certificaat te behalen.
©2021 GOB Rosmalen e.o.