BKK komt met expertisecentrum voor de kinderopvang 07-10-2019

Het bestuur van Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) neemt het initiatief om een expertisecentrum voor de kinderopvang op te richten. Het expertisecentrum ontwikkelt de kennisbasis voor pedagogische kwaliteit van de kinderopvang en adviseert professionals, beleidsmakers en de politiek.
 
iStock

Het initiatief voor het Expertisecentrum pedagogische kwaliteit in de kinderopvang komt voort uit een uitvoerige consultatie van betrokkenen uit de kinderopvang. Er is behoefte aan een expertisecentrum dat de positie versterkt van de sector kinderopvang in het maatschappelijke debat, maar dat ook op de korte termijn een praktische en ondersteunende opdracht heeft: het realiseren van kennisbasis. Het uiteindelijke doel is een onafhankelijke autoriteit op het gebied van pedagogische kwaliteit van kinderopvang, dat meldt de BKK.

Autoriteit

Het Expertisecentrum wil straks met gezag en autoriteit professionals, beleidsmakers en de politiek, gevraagd en ongevraagd, adviseren. De startfase van het Expertisecentrum wordt de eerste twee jaar gefinancierd door eigen middelen van BKK, een aangevraagde startsubsidie bij de Directie Kinderopvang van het Ministerie van SZW en ‘startup-middelen’ uit de sector zelf.

Bestuur

Het Expertisecentrum krijgt een bestuur van drie tot vijf leden, die zitting hebben op persoonlijke titel en kennis en gezag inbrengen, een directeur die verantwoordelijk is voor de operatie van het Expertisecentrum en een klein team medewerkers. Een nog te benoemen kwartiermaker krijgt de opdracht de start van het Expertisecentrum in januari 2020 voor te bereiden.

 

©2021 GOB Rosmalen e.o.