Opvang van kinderen gaat ouders minder geld kosten 11-06-2018

08 juni 2018,
Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit.
Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo minder kwijt aan kinderopvang.
Het kabinet verhoogt ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Gezinnen met kinderen en werkende ouders worden financieel tegemoetgekomen.
 

©2021 GOB Rosmalen e.o.