Week tegen Kindermishandeling van start 21-11-2017

Minister van volksgezondheid Hugo de Jonge geeft deze morgen in Den Haag het startsein voor de Week tegen Kindermishandeling. Het thema is dit jaar 'Verbind voor het kind'. Het belangrijkste doel: professionals bewustmaken van het belang van goede samenwerking om kindermishandeling effectief aan te pakken. Dat melden het ministerie van volksgezondheid en de Raad voor de Kinderbescherming. 

In de Week tegen Kindermishandeling worden partijen gestimuleerd om hun krachten te bundelen, kennis en ervaring met elkaar te delen en van elkaar te leren. Ook de stem van (ervaringsdeskundige) jongeren en ouders krijgt daarin een belangrijke plek.

Tot en met 26 november zullen in het hele land, lokaal en regionaal, activiteiten worden georganiseerd om aandacht te vragen voor kindermishandeling. Denk aan bijeenkomsten op scholen over de (mogelijke) gevolgen van een vechtscheiding voor kinderen, theatervoorstellingen over hoe je kindermishandeling en huiselijk geweld kunt herkennen, bijeenkomsten voor professionals over geweld in gezinnen, met aandacht voor: preventief handelen, gezinnen in beter beeld krijgen én samenwerken voor een duurzame oplossing.
De activiteiten kunnen betrekking hebben op alle vormen van kindermishandeling, of het nu verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik betreft, of dat kinderen getuige zijn van huiselijk geweld.

Ook de Raad voor de Kinderbescherming besteedt deze week aandacht aan kindermishandeling en vraagt het niet alleen aandacht voor de aard en omvang van het probleem, maar ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Kindermishandeling is een ernstig maatschappelijk probleem. Vaak heeft het diepe en langdurige impact op slachtoffers en worden  ze opnieuw slachtoffer. Of ze komen zelf in aanraking met justitie. De handreiking ‘Samenwerken bij strafbare kindermishandeling’, opgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, RvdK, Politie, OM, Veilig Thuis en Reclassering, kan worden gebruikt bij alle meldingen van kindermishandeling waarbij het vermoeden bestaat dat zich strafbare feiten hebben voorgedaan. Het biedt professionals uit de zorg- en strafketen handvatten voor effectief gezamenlijk overleg. 

Door: Redactie Nationale Zorggids

©2021 GOB Rosmalen e.o.