Uitzondering voor gastouders in nieuwe wet minimumloon 02-01-2017

Uitzondering voor gastouders in nieuwe wet minimumloon

 

Den Haag, 15 december 2016 – De minister van Sociale Zaken – Lodewijk Asscher –

heeft vandaag bij de behandeling van de wetswijziging minimumloon toegezegd

dat gastouders in Nederland niet gehouden zijn per ouder het minimumloon in

rekening te brengen. Hiermee wordt voorkomen dat gastouderopvang in

Nederland onbetaalbaar wordt.

Het Platform Gastouderopvang, de Brancheorganisatie Kinderopvang en de VGOB

hebben zich de afgelopen weken hard gemaakt voor deze uitzondering.

 

Wetswijziging ongunstig voor gastouderopvang

De wijziging van de Wet minimumloon die vandaag werd behandeld in de Tweede

Kamer bevat een ongunstige bepaling voor gastouders. De voorgestelde bepaling zou

ertoe leiden dat een gastouder per ouder het minimumloon in rekening moet

brengen, ook als de ouder slechts één kind brengt of werkt met een overeenkomst

van opdracht.

Voor veruit de meeste ouders leidt dit tot een nettoprijsstijging van vele honderden

procenten. Gastouderopvang zou zo onbetaalbaar worden. Gastouders hebben

bovendien de mogelijkheid om ruim boven het minimumloon uit te komen door

meerdere kinderen uit meerdere gezinnen tegelijkertijd op te vangen. Een ruime

meerderheid van de gastouders doet dit ook.

 

Brede steun voor uitzondering

Het Platform Gastouderopvang, de Brancheorganisatie Kinderopvang en de VGOB

hebben bij het Ministerie van SZW en verschillende Kamerleden dit probleem

duidelijk kunnen maken. In antwoorden op vragen van de fracties van PvdA, D66,

CDA en VVD gaf de minister aan via een algemene maatregel van bestuur een

uitzonderingsbepaling op te zullen nemen voor gastouderopvang. Deze zal er voor zorgen dat de dreigende verplichte prijsverhoging niet tot stand komt.

Bron: VGOB

©2021 GOB Rosmalen e.o.