Tarieven GOB Rosmalen 01-01-2014

Veranderingen bureaukosten GOB Rosmalen

Wij hebben onze tarieven de afgelopen jaar niet of nauwelijks aangepast. Gebaseerd op gesprekken met sommige van jullie en de veranderingen in de markt, waar steeds vaker gastouder en vraagouder elkaar al gevonden hebben en zich samen bij ons aanmelden en de grotere vraag naar BSO opvang (kleine contracten), gaan we per 1 januari 2014 over naar een andere structuur van onze bureau- en bemiddelingskosten.

 

De grootste verandering zit in de Servicecontracten, waar we zowel het tarief verlagen als de periode waarover het hoogste tarief moet worden betaald inkorten. Daarnaast hebben we een nieuw tarief voor kleine contracten. Dit tarief komt voort uit enerzijds de wens van gastouders om opvang via het GOB te laten lopen en anderzijds de verhouding tussen onze kosten en de uurkosten op maandbasis.

 

 

 

 

Per 01 januari 2014 worden de volgende tariefswijzigingen doorgevoerd:

 

Adviestarief uurvergoeding Gastouder

Het adviestarief opvang bij de gastouder wordt verhoogd naar € 4,50 per uur per kind (een gastouder is vrij haar eigen tarief te bepalen).

 

Tarief Registratiecontract: (vraag- en gastouder melden zich samen aan)

Het tarief Registratiecontract blijft gelijk: € 58,50 voor het 1ste kind en € 29,25 voor het 2de en 3de kind ( vanaf het 4de kind zijn er geen bureaukosten).

 

Tarief voor het Servicecontract: (GOB Rosmalen zoekt gastouder)

Het tarief voor het Servicecontract wordt verlaagd naar € 75 voor het 1ste kind en € 37,50 voor het 2de en 3de kind (vanaf het 4e kind zijn er geen bureaukosten). Dit tarief is geldig voor het 1e jaar waarin een koppeling loopt: nadat er 12 maanden in rekening zijn gebracht wordt het contract omgezet naar een Registratiecontract en gelden de (lagere) tarieven van het Registratiecontract.

 

Tarief Kleine contracten:

Voor kleine contracten met minder dan 7 uur per week per kind opvang hanteren wij een speciaal tarief van € 29,25 per kind (geen onderscheid 1e en 2e kinderen, tarief geldt per kind met een maximum van 3 kinderen).

 

 

 

 

 

©2021 GOB Rosmalen e.o.